De apotheek als gezondheidscentrum

Kan retail een rol spelen in de zorg? Ontdek de bevindingen uit een studie met 16.000 respondenten en leer hoe apotheken hun rol kunnen uitbreiden.


Dankzij voortdurende vooruitgang in de gezondheidszorg genieten we niet alleen van een verlengde levensduur, maar ook van een grotere bewustwording omtrent onze gezondheid. Ironisch genoeg brengt deze grotere bewustwording ook meer gezondheidsproblemen aan het licht. De uitdaging die zich stelt is dat het aantal zorgverleners niet gelijke tred houdt met deze stijgende trend, wat een dringende behoefte creëert aan doeltreffende oplossingen om de groeiende kloof tussen de vraag naar en het aanbod van zorg in de toekomst te dichten.

Een interessante hypothese suggereert dat retaillocaties (winkels) een veelbelovende oplossing kunnen bieden om zorgverleners te ontlasten en de gezondheidszorg nog toegankelijker te maken. Door technologie naadloos te integreren met alternatieve fysieke locaties kunnen bepaalde gezondheidsinterventies geherlokaliseerd worden, weg van de traditionele ziekenhuizen. Het doel is om consumenten op een efficiëntere, snellere en meer doeltreffende manier bij te staan, terwijl tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de gezondheidsindustrie op een gebalanceerde wijze wordt verdeeld.

Om de bereidheid van patiënten om retaillocaties te bezoeken in het kader van hun gezondheid te onderzoeken, heeft een onderzoeksteam van Deloitte een uitgebreide studie uitgevoerd met 16.000 deelnemers, verspreid over 15 Europese landen.

Hoewel het volledige rapport hier beschikbaar is, willen we voor uw gemak hieronder onze kerninzichten op een beknopte manier toelichten:

Wat patiënten frustreert over de huidige zorg (= opportuniteit)

Wachttijden zijn de meest voorkomende bron van frustratie voor patiënten in de huidige gezondheidszorg. Enerzijds worden patiënten geconfronteerd met langdurige wachttijden bij het plannen van afspraken, terwijl anderzijds de beschikbaarheid van flexibele opties om afspraken te integreren in hun dagelijkse activiteiten vaak tekortschiet. De toenemende druk op het gezondheidssysteem doet vermoeden dat deze problemen niet snel zullen worden opgelost.

Voor retaillocaties opent dit een aanzienlijke kans. Zij zijn namelijk goed gepositioneerd om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer toegankelijke en efficiënte gezondheidsdiensten. Retaillocaties kunnen fungeren als alternatieve zorgpunten waar patiënten sneller geholpen worden, zonder de langdurige wachttijden die vaak geassocieerd worden met traditionele medische faciliteiten.

Door de integratie van technologie en zorg op deze locaties kunnen afspraken makkelijker gepland worden, en flexibiliteit kan geboden worden om beter aan te sluiten op de levensstijl van de patiënt. Bovendien kunnen retaillocaties een laagdrempelige omgeving bieden, waardoor patiënten zich meer op hun gemak voelen en de drempel om zorg te zoeken verlaagd wordt.

Waar patiënten niet op willen inboeten

Tegelijkertijd geeft de studie ook aan dat patiënten geen toegevingen willen doen op vlak van hygiëne en grote waarde hechten aan de kwalificaties en het empathisch vermogen van gezondheidsverleners. Het onderstreept het belang van zowel schone omgevingen als competente, empathische zorgverleners om aan de verwachtingen van patiënten te voldoen.

Hoe scoort de apotheek?

Uit het onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van de respondenten positief reageert op specifieke interventies in apotheken. Apotheken genieten al bekendheid vanwege hun exclusieve focus op gezondheid en de aanwezigheid van deskundige apothekers. Ondanks hun retailachtige model onderscheiden apotheken zich door een hygiënische en geruststellende winkeluitstraling die meer gericht is op behandeling dan op verkoop.

Vandaag liggen er kansen voor apotheken om hun winkelconcept uit te breiden naar het aanbieden van zorgdiensten, anders lopen ze het risico achter te blijven terwijl andere retailbedrijven transformeren tot zorgverleners.

Vandaag liggen er kansen voor apotheken om hun winkelconcept uit te breiden naar het aanbieden van zorgdiensten, anders lopen ze het risico achter te blijven terwijl andere retailbedrijven transformeren tot zorgverleners. Dit houdt in dat apothekers hun rol kunnen uitbreiden, niet alleen beperkt tot transacties, maar actief gebruikmakend van hun kennis om diverse gezondheidsinterventies aan te bieden, zoals de behandeling van kleine kwalen, het verstrekken van vaccinaties, en het uitvoeren van routinecontroles zoals griepprikken, bloeddrukmetingen en cholesterolchecks, om proactieve gezondheidszorg te bevorderen.

Wat verdient de retailer er aan?

Retailers kunnen aanzienlijke voordelen behalen door zich meer te richten op betrokkenheid en loyaliteit van consumenten, met specifieke aandacht voor het verbeteren van hun gezondheid, zowel online als offline. In een tijd waarin de winstgevendheid van retailers verschuift van louter productmarges naar andere vormen van monetisatie, wordt kennis over klantengedrag en gezondheidszorgtransformatie van cruciaal belang. De intrede van grote technologiebedrijven in de gezondheidszorg onderstreept dit punt.

Het beste bewijs dat het nieuwe model sneller zijn intrede zou kunnen doen dan velen voor mogelijk houden is de recente acquisitie van officia apotheken door de Colruyt Group... 

The Future of retail is Health!

Similar posts

Get notified on digital health insights

Be the first to know about new digital health trends and insights to refine your role as a pharmacists with the tools and knowledge of today’s industry.